Meracie systémy

ME-Inspection SK vyvíja a vyrába zákaznícky špecifikované meracie systémy ( OEM meracie systémy ) na báze bezdotykového merania vzdialenosti pomocou rôznych fyzikálnych princípov.

Meracie princípy využívané v systémoch ME-Inspection SK:

1. Kapacitný princíp merania vzdialenosti

2. Princíp vírivých prúdov

3. Triangulačné laserové bodové a sheet-of-light senzory

4. Meranie rozmerov pomocou kamier

Najžiadanejšími systémami v súčastnosti sú meracie systémy založené na sheet-of-light senzoroch a kamerových systémoch. V ME-Inspection SK je vytvorený špecializovaný tím na  meranie 2D profilov polotovovarov a tím na hľadanie sofistikovaných riešení pre náročné úlohy snímania, merania a rozpoznávania obrazu v priemysle pomocou vysokocitlivých kamier.

Príklad aplikácii:

Profilometer

Meranie dĺžky profilov

Meranie kvality pneumatík

 

 

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)