Produkty

ProfileInspection system:

ProfileInspection systémy sú meracie zariadenia kontrolujúce kvalitu profilu v rôznych odvetviach priemyslu.

Najrozšírenejšie zariadenia na meranie profilu sú zariadenia na meranie profilu vytlačovanej / extruderovanej gumy pri výrobe pneumatík - Profilometre. Zariadenia sa inštalujú priamo do linky - online meranie, resp. ako kontrolné meradlo mimo linky - offline meranie.

ProfileInspection systémy sa často používajú aj v strojárskom priemysle, kde sa zisťuje dodržiavanie predpísaných výrobných tolerancií a zároveň sa zisťujú povrchové vlastnosti výrobku.

 

TireGeometryInspection system:

TGI2-3L-4A: TireGeometryInspection systém na meranie kvality pneumatík pre osobné plášťe, malé nákladné plášte a motocyklové plášte. Zariadenie je určené na inštaláciu do TireUniformity Machine a Boulge Machine inštalovaných u výrobcov pneumatík, ale aj pre merania kvality pneumatiky prvého obutia. Zariadenie je možné dodať ako testovacie stanice pre automotokluby. 
TTGI-3L-5A: TruckTireGeometryInspection systém na meranie kvality pneumatík - nákladné plášte. Zariadenie je určené na inštaláciu do TireUniformity Machine a Boulge Machine inštalovaných u výrobcov pneumatík.

 

 

LengthInspection system:

 

 LI1000-50: Length Inspection systém na meranie dĺžky narezaných profilov vytlačovanej gumy na extrúderových linkách. Bezdotykový kamerový systém vyhodnocuje zosnímaný obraz a na základe vzájomnej vzdialenosti kamier je schopné určiť dĺžku profilu.

 

 

ColorInspection system:

ELCI-1000-500: ExtruderLineColorInspection systémm kontroluje nános farebného kódu na extrúdovaný profil. Pomocou vysokocitlivej farebnej kamery rozpoznáva farebný kód profilu, vzájomnú vzdialenosť čiar farebného kódu, hrúbku čiar v kóde, " rozliate farby " a polohy referenčnej farby voči referenčnému bodu na profile.

 

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)