Automatické systémy riadenia

ME-Inspection SK ako následovník oddelenia ASR firmy Microstep-MIS s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s návrhom a implementáciou systémov automatického riadenia.

Systémy automatického riadenia ME-Inspection SK s.r.o. sú navrhované na báze platforiem  Siemens, Beckhoff a Festo. Výber platformy je úsko spojený so štandardom zákazníkov a požiadavkami aplikácie.

ME-Inspection SK s.r.o. dodáva nové zariadenia ako celky s vlasným návrhom a realizáciou mechanickej časti, riadenia a elektriky, vizualizácie a meracieho systému / systému vizuálnej kontroly. Výhodou systémov ME-Inspection SK je schopnosť skupiny MICROEPSILON dodať zákazníkovy kompletné riešenie od mechanického návrhu a realizácie až po OEM návrh vysoko presných senzorov rôzneho typu.

Príklady aplikácií:

Rekonštrukcia testorov Uniformity ( gumárenský priemysel )

Rekonštrukcia liniek na testovanie geometrie pneumatík ( gumárenský priemysel )

Rozšírenie robotickej stanice pre nanášanie lepidla ( automobilový priemysel )

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)