Vizuálna kontrola

ME-Inspection SK vyvíja a vyrába zákaznícky špecifikované systémy vizuálnej kontroly ( OEM  vizuálne systémy ), na ktoré sú kladené vysoké nároky na presnosť, rýchlosť spracovania a umiestnenie systému v priemyselnom prostredí ( gumárne, výroba polotovarov pre automobilový priemysel, atď ). Algoritmy použité v systémoch vizuálnej kontroly sú vyvinuté v laboratóriách ME-Inspection SK, implementácia algoritmov je realizovaná v systéme iConnect vyvinutého v MICRO-EPSILON.

ME-Inspection SK realizuje pracoviská vizuálnej kontroly vrátane výroby a návrhu mechanických, elektrických, automatizačných komponentov, prípadne funčných testov. Pri návrhu pracovísk vizuálnej kontroly sa postupuje vzhľadom na špecifiká umiestnenia pracoviska ( odraz svetiel, vibrácie ), úroveň obsluhy pracoviska a ďalších špecifík konkrétneho projektu. 

Príklady aplikácii:

Color Inspection

Kontrola prítomnosti komponentov v nárazníku

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)