ProfileInspection

Primárnym cieľom rozmerovej inšpekcie vytlačovaných/ťahaných profilov z gumy, plastu, kovu resp. inšpekcie lisovaných komponentov je sledovanie kvality kontrolovaných výrobkov. Kvalitu je možné kontrolovať v definovanom mieste alebo je taktiež možné kontrolovať kvalitu celého vonkajšieho profilu produktu.

Sekundárnym efektom kontroly kvality celého profilu produktu je úspora materiálu, z ktorého je meraný produkt vyrábaný. Návratnosť investície z pohľadu úspory materiálu je v niektorých prípadoch do 3 mesiacov.

ProfileInspection systémy spoločnosti ME-Inspection SK s.r.o. sú tvorené z dvoch základných možností uplatnenia triangulačného princípu merania.  Prvou možnosťou je meranie vzdialenosti bodu triangulačným princípom. Druhou možnosťou je meranie vzdialenosti sheet-of-light laserovej čiary. Výber princípu merania je stanovený podľa potrieb zákazníka a fyzikálnych vlastností meraného objektu.

Pre potreby kontinuálneho merania profilu výrobkov sa využíva sheet-of-light laserová technológia spojená s triangulačným princípom získavania vzdialenosti ( wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation ).

Na trhu je rozmanité množstvo sheet-of-light senzorov, ktoré sa v základe líšia  v presnosti, rýchlosti a spôsobe kalibrácie. Pre svoju presnosť a rýchlosť využívame sheet-of-light senzory rady LLT skupiny MICRO-EPSILON. Rozsah použitia je definovaný parametrami senzora a požadovanými parametrami aplikácie.

MICRO-EPSILON LLT2700-100

V prípadoch, kde nie je možné použiť štandardné riešenie ( dostupný senzor ) využívame princíp triangulácie zložením kamery a laserového zdroja. Koncept umožňuje prispôsobenie technického riešenia pre konkrétnu aplikáciu, umožňuje výber kamier od veľmi lacných a menej presných ( presnosť inšpekcie zariadenia v priemysle je +- 1 mm ), až po rýchle a presné kamery ( presnosť inšpekcie zariadenia v priemysle je +- 0.01 mm ).  

AVT Stingray

Použitím vhodnej optiky sa presnosť môže ešte o niekoľko rádov zlepšiť, tieto zariadenia sú vhodné skôr do laboratórnych podmienok ( bez vibrácii a ďalších vplyvov výroby ).

Technický koncept meracích zariadení ME-Inspection SK s.r.o. je vytvorený tak, aby zákazník mal čo najjednoduchšiu obsluhu zariadenia, zariadenia boli ľahko servisovateľné ( voľne dostupné komponenty  - kamera, laser, priemyselné PC,) a náklady na náhradné diely boli pre koncového užívateľa čo najnižšie.

Rada produktov ProfileInspection:

Online Profilometer pre gumárenský priemysel: Katalógový list na stiahnutie

Viac informácií na lubos.hodal@me-inspection.sk

systeme-profilometer--570px--en

Ing. Ľuboš Hodál
Phone: +421 2 32 555 946
Napísať email

 Tire Catalogue (4 MB)